Dozowanie mąki workowanej

System umożliwiający rozładunek mąki workowanej.

Mąka z zasobnika systemu może być transportowana do silosu lub bezpośrednio do punktu dozującego.
  Dozowanie mąki workowanej