Transport produktów

Wyróżniamy dwa podstawowe typy transportu: pneumatyczny i mechaniczny.

Transport pneumatyczny

Rozróżniamy dwa rodzaje transportu pneumatycznego: ciśnieniowy i podciśnieniowy

Zastosowanie powyższych rozwiązań zależy od rodzaju silosów, wydajności i odległości silosów do punktu rozładunku (zasobnika).
 

  Transport mechaniczny

Polega na transportowaniu mąki poprzez system ślimakowy. Ten rodzaj transportu znajduje coraz mniejsze zastosowanie w przemyśle piekarniczym.