Mieszacz i dozownik wody

Służy do dozowania i mieszania określonej ilości wody o żądanej temperaturze.

Sytem regulacji:
  • mechaniczno-elektroniczny,
  • elektroniczny.