Mieszacz i dozownik wody

Mieszacz i dozownik wody

Służy do dozowania i mieszania określonej ilości wody o żądanej temperaturze.

Mieszacz i dozownik wody - sytem regulacji:

  • mechaniczno-elektroniczny,
  • elektroniczny.
  Mieszacz i dozownik wody